Vad är MMA?

Borås MMA

Att träna MMA är ett uttryck som ofta används i folkmun. Uttrycket är problematiskt eftersom MMA; precis som friidrott, är ett samlingsbegrepp för ett antal olika sporter som förändras från sammanhang till sammanhang. Man tränar inte friidrott i sig. Istället tränar man på olika undergrupper av grenar; som löpning, hoppgrenar och kastgrenar som tillsammans bildar begreppet friidrott i tävlingssammanhang.

Grovt går det att dela upp MMA på samma sätt; där undergrupperna vanligtvis är stående kamp och liggande kamp. Därtill tillkommer det i många fall en tredje undergrupp som existerar i gränslandet mellan de två andra.

Som blivande utövare är det kritiskt att förstå denna definition av MMA för att på förhand veta vad som faktiskt väntar en i träningslokalen. Att förstå hur MMA är strukturerat hjälper också utövaren med utförandet, då man inser att var gren har sitt specifika tillämpningsområde under en fight. Detta är fundamentet till all övrig kampstrategi som MMA-utövare applicerar för att gå segrande ur en fight.

Vilka sporter utövas inom MMA?

Undergrupperna inom MMA är således stående kamp och liggande kamp, men vilka sporter utövar man då inom dessa undergrupper? Här råder det delade meningar och klubbar som säger sig utöva Mixed Martial Arts utövar olika sporter. Oftast består undergruppen stående kamp av sporter som Kickboxning, Thaiboxning, Sanshou eller San Da. Liggande kamp består ofta av Japansk eller Brasiliansk Jujutsu eller Judo. Den tredje undergruppen av sporter som befinner sig mittemellan de två andra är sådana som inkorporerar både stående och liggande kampmoment; som Shootfighting, Sanshou eller San Da. Varje förening/klubb/skola avgör själva vilka sporter som utgör de olika undergrupperna.

Att träna i Borås MMA

I Borås MMA utövar vi alla stående kampsporter ovan, då vår breda kompetens tillåter oss att göra detta utan att förlora kvalité på träningarna. Vi utövar också alla liggande kampsporter ovan av samma anledning. Varje sil/sport har sina specifika träningspass; därtill har vi även kombinationspass där vi blandar både stående och liggande kampmoment. Under de sistnämnda passen kommer våra medlemmar så nära en verklig MMA-fight som möjligt samtidigt som träningstempot tillåter ett fokus på korrekta utföranden under kontrollerade former.

För avancerade medlemmar hålls även seminarie-pass med fokus på kampstrategi, ett kritiskt område inom kampsport som missunnas eller helt ignoreras av andra kampskolor runt om i Borås.

Börja träna MMA I Borås

För att få en tillräcklig beskrivning av vår verksamhet och hur du blir antagen som medlem; se förstasidan.