Har du vad som krävs

för att bli en av oss?

Borås MMA består av en grupp högt motiverade kampsportsutövare med lång erfarenhet inom ett antal discipliner; som kickboxning, judo, brasiliansk jujutsu och shootfighting. Våra träningar håller ett högt operativt tempo som ställer stora krav på fysisk tålighet, uthållighet och hög precision i utförandet av tekniker. Dessa krav leder oss till att bedriva en sluten kampsportsverksamhet, där samtliga medlemmar handplockas genom en noggrann och intensiv urvalsprocess. Endast de kandidater som tar sig igenom vår urvalsprocess med tillfredsställande resultat tas upp i vår gemenskap och belönas med förmånen att få svettas, tampas och finslipa sina kamptekniska kunskaper tillsammans med oss.

Ansökan till Borås MMA

Ansökan om att få deltaga i vår årliga urvalsprocess görs genom formuläret nedan. Alla sökande kandidater måste vara minst 18 år fyllda. För att bli antagen till urvalsprocessen krävs inga tekniska förkunskaper eller medlemskap i någon annan kampsportsförening i Borås. Om du blir antagen kan detta dock visa sig meriterande för vissa specifika moment under urvalsprocessens gång. Vi rekommenderar att du håller dig fysiskt förberedd under tiden din ansökan genomgår överläggning. Kom inte oförberedd.

Ansökningsformulär

Det här formuläret har tre delar och hjälper oss att skapa en grundläggande bild av din fysiska och mentala profil. Det ger oss också en vag uppfattning om hur du är som person och hur du hanterar vissa typer av situationer. Fyll i samtliga svar ärligt och noggrant.

DEL 1

Den här delen ger oss en grundläggande bild av din fysiska förmåga.

DEL 2

Den här delen ger oss en bild av din personlighet. Läs varje påstående noggrant och indikera sedan ärligt på skalan från 0 till 10 hur bra påståendet stämmer in på dig.
Stämmer inte Stämmer mycket
Stämmer inte Stämmer mycket
Stämmer inte Stämmer mycket
Stämmer inte Stämmer mycket
Stämmer inte Stämmer mycket
Stämmer inte Stämmer mycket
Stämmer inte Stämmer mycket
Stämmer inte Stämmer mycket
Stämmer inte Stämmer mycket
Stämmer inte Stämmer mycket
Stämmer inte Stämmer mycket

DEL 3

Den här delen handlar om hur du reagerar på emotionellt svåra situationer. Indikera på skalan från 1 till 5 hur troligt det är att du skulle göra följande saker om du befann dig i en stressad / upprörande situation.

När jag befinner mig i en stressande / upprörande situation…
Inte alls troligtInte troligtNeutralTroligtMycket troligt
Inte alls troligtInte troligtNeutralTroligtMycket troligt
Inte alls troligtInte troligtNeutralTroligtMycket troligt
Inte alls troligtInte troligtNeutralTroligtMycket troligt
Inte alls troligtInte troligtNeutralTroligtMycket troligt
Inte alls troligtInte troligtNeutralTroligtMycket troligt
Inte alls troligtInte troligtNeutralTroligtMycket troligt
Inte alls troligtInte troligtNeutralTroligtMycket troligt
Inte alls troligtInte troligtNeutralTroligtMycket troligt
Jag är införstådd med att dessa uppgifter lagras under 12 månader och kommer ligga till grund för antagningsprocessen jag deltar i genom att klicka på knappen nedan. Jag är även införstådd med att denna ansökan icke garanterar en antagning till Borås MMA.

• Att ansöka till uttagningsprocessen är 100% kostnadsfritt.
• Uppgifterna ovan kommer inte delas med någon tredje part och raderas automatiskt efter 12 månader.